Kövessetek minket a Facebook-on is!

Nyomtatás

A csoportok életével kapcsolatos további információk, fotók megtalálhatók az alábbi elérhetőségeken:

Katica csoport:
https://www.facebook.com/bukkosdiovikaticacsoport?fref=ts

Mackó csoport:
https://www.facebook.com/bukkosdiovoda.macicsoport?fref=ts

Nyuszi csoport:
https://www.facebook.com/groups/386781108124421/

Ősz kincsei témahét 2015. október 12-16.

Nyomtatás

A „Jó gyakorlat” kidolgozója: Priskin Ágota

Megvalósítás időszaka: 2015. október 12-16.

Megvalósító óvodapedagógusok:
Slavonics Csabáné, Kiticsics Anikó

Résztvevő gyermekcsoportok:

- Mackó csoport – nagycsoport, 21 gyermek
- Nyuszi csoport- középső csoport, 19 gyermek

A témahét célja, feladata:

- A természetes gyermeki kíváncsiság felkeltése, fenntartása, kielégítése sokoldalú tapasztalatszerzéssel, élményt nyújtó tevékenységek biztosításával.
- A természethez való pozitív viszonyulás kialakítása, közvetlen környezetünk értékeinek és szépségeinek megláttatása.
- Környezetvédelmi szemlélet megalapozása.
- Testi, szociális, kommunikációs, értelmi képességek fejlesztése,  
természettudományos ismeretek megalapozása, ok-okozati összefüggések felfedeztetése.
- Munka jellegű tevékenységek iránti érdeklődés felkeltése.
- Az egészséges életvitel, életmód iránti igény alapozása.
- A gyermekek, által gyűjtött termések, termények, zöldségek, gyümölcsök sokoldalú felhasználása (barkácsolás, sütés, díszítés)
- Kirándulás alkalmával a veteményeskertek, a természet, az időjárás-változás figyelemmel kísérése.
- A témához kötődő népmesék, versek, mondókák, dalok, dalos játékok felelevenítése; őszi népszokások, közmondások megismerése, hagyományok ápolása.

A program megvalósításához, színesítéséhez továbbra is szívesen fogadunk zöldségféléket, gyümölcsöket, terményeket, terméseket.

Délelőtti tevékenységeinkbe való bekapcsolódásra invitáljuk a kedves szülőket, érdeklődőket!